Menu

Wat is mentorschap

Mentorschap is een wettelijke maatregel welke bedoeld is voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zoals over de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen. De mentor neemt, zoveel mogelijk samen met de cliënt, de beslissingen op gebied van zorg en welzijn. Mensen die belang kunnen hebben bij deze maatregel zijn mensen die het moeilijk vinden om daar zelf beslissingen over te nemen.

Hessel bewindvoering

Hessel bewindvoering is erop gericht om het vermogen van de cliënt te beschermen. Voor vragen of meer informatie, mail gerust naar info@hesselbewindvoering.nl of ga naar contact.

Ga naar contact