Menu

Wat is bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een maatregel welke kan worden genomen ten behoeve van een meerderjarige die tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn of haar financiële belangen te behartigen.

De maatregel is erop gericht om het vermogen van de cliënt te beschermen. Iemand die onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan maar dit zal de, door de kantonrechter aangestelde, bewindvoerder doen. De werkzaamheden die tot het takenpakket van een bewindvoerder horen, hebben wij hier kort samengevat.

 • In kaart brengen van de inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen.
 • Nagaan of er recht is op inkomensondersteunende maatregelen.
 • Aanvragen bijzondere bijstand.
 • Aanvragen huursubsidie en zorgtoeslag.
 • Regelen bankzaken.
 • Post doorsturen.
 • Belastingaangifte box 1 van het afgelopen jaar.
 • In beperkte mate naar zitting kantonrechter.

Om misverstanden te voorkomen melden wij hier ook welke werkzaamheden niet tot het takenpakket van de bewindvoerder horen. Bewind bij ondernemersactiviteiten.

 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap.
 • Ontruiming van de woning.
 • Verhuizing.
 • Belastingaangifte box 2 of 3.
 • Frequent naar zitting kantonrechter.

Hessel bewindvoering

Hessel bewindvoering is erop gericht om het vermogen van de cliënt te beschermen. Voor vragen of meer informatie, mail gerust naar info@hesselbewindvoering.nl of ga naar contact.

Ga naar contact