Menu

Traject

Aanmelding

Een aanmelding voor bewindvoering kan vrijblijvend worden gedaan door contact met ons op te nemen via telefoon, email of ons contactformulier. De aanmelding is pas definitief als zowel de cliënt als wij hebben besloten om het traject van Bewindvoering in te zetten.

Kennismaking

Omdat er bij bewindvoering vaak een jarenlange samenwerking wordt aangegaan, vinden wij een goede verstandhouding erg belangrijk. Dit begint met een kennismaking met de cliënt zelf. De kennismaking kan plaats vinden op ons kantoor maar in de meeste gevallen zullen wij bij de cliënt thuis komen. Tijdens dit gesprek zal er een inventarisatie van de financiële situatie van de cliënt worden gemaakt. Het is mogelijk dat er tijdens de kennismaking wordt vastgesteld dat een andere maatregel meer passend is. In dat geval zal dit worden besproken met de aanvrager en / of cliënt. Wanneer zowel de cliënt als wij besluiten tot bewindvoering over te gaan, zullen er formulieren moeten worden ingevuld. Een aantal van deze formulieren worden na het kennismakingsgesprek door ons naar de rechtbank verstuurd.

Plan van aanpak

Gebaseerd op de situatie van de cliënt stellen wij een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak staat de problematiek van de cliënt omschreven met daarbij de activiteiten die volgens ons nodig zijn om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Het plan van aanpak wordt altijd met de cliënt besproken en zal door de cliënt en de bewindvoerder worden ondertekend.

Zitting

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het versturen van de formulieren naar de rechtbank. Dit kan door omstandigheden korter of langer zijn. Tijdens de zitting wil de rechter van de cliënt en van de bewindvoerder horen wat zij van de maatregel vinden. In sommige gevallen zal er ook naar de mening van de partner en familieleden worden gevraagd. Wanneer de cliënt absoluut niet in staat is om op de zitting te verschijnen, kan de rechter naar de verblijfplaats van de cliënt gaan. Tijdens of na de zitting wordt er uitspraak gedaan door de kantonrechter. Het bewind is een feit zodra de beschikking hiervan bij de cliënt en bij de bewindvoerder binnen is. Dit zal ongeveer 2 weken na de uitspraak zijn maar dit is ook afhankelijk van de drukte bij de rechtbank.

Overname administratie

Wanneer de bewindvoering is ingegaan zullen wij de financiële administratie van de cliënt overnemen. De betreffende instanties zullen wij aanschrijven en verzoeken om vanaf dat moment de post naar ons te versturen en niet meer naar de cliënt. Het kan even duren voordat alle instanties de adreswijziging in het systeem hebben doorgevoerd. Het gebeurt helaas ook regelmatig dat de post, ondanks dat we vragen om deze naar ons sturen, toch nog naar de cliënt zelf wordt verstuurd.

Inkomensondersteunende maatregelen

Hierbij valt te denken aan het aanvragen van (bijzondere) bijstand of andere wettelijke toelagen waar de cliënt recht op heeft. De bewindvoerder zal nagaan op welke toeslagen en aanvullingen de cliënt recht heeft en zal deze voor de cliënt aanvragen.

Bankrekening

Voor de cliënt zullen wij een rekening openen waarop maandelijks of wekelijks het leefgeld gestort zal worden. Hier worden onder andere de boodschappen van betaald. De cliënt ontvangt hiervan een de pinpas en –code. Hoe vaak en hoeveel leefgeld de cliënt ontvangt is afhankelijk van de situatie. Dit wordt in overleg met de cliënt bepaald. Daarnaast zal er een beheerrekening geopend worden. Dit is de rekening waar de inkomsten binnen zullen komen en waar vandaan de vaste lasten betaald gaan worden. De cliënt kan zelf geen betalingen verrichten vanaf deze rekening maar wel 24 / 7 online inzien wat er met het geld gebeurt door in te loggen via Mijn OnView.

Hessel bewindvoering

Hessel bewindvoering is erop gericht om het vermogen van de cliënt te beschermen. Voor vragen of meer informatie, mail gerust naar info@hesselbewindvoering.nl of ga naar contact.

Ga naar contact