Menu

Tarieven

Bewindvoering en mentorschap

Wanneer de kosten voor bewindvoering of mentorschap niet door de cliënt zelf betaald kunnen worden, zullen wij nagaan of er aanspraak gemaakt kan worden op bijzondere bijstand vanuit de gemeente. De tarieven voor bewindvoering en mentorschap worden jaarlijks door de minister van Veiligheid en Justitie bepaald. Voor 2021 zijn deze als volgt (we hebben de meeste voorkomende werkzaamheden vermeld):

  alleenstaand samenwonend
Bewindvoering standaard    
maandelijks € 119,69 € 143,59
     
Bewindvoering met schulden    
maandelijks € 154,88 € 185,73
     
Mentorschap in combinatie met bewindvoering    
maandelijks € 215,48  
     
     
Overige kosten    
uurtarief € 84,46  
verhuizing/ontruiming/verkoop € 422,29  
PGB beheer € 632,83  
opmaken eindrekening & -verantwoording € 254,10 € 304,92
bankrekening De bankkosten worden door de bank in rekening gebracht bij de cliënt. Dit zijn standaard tarieven en per bank verschillend.
de genoemde bedragen zijn inclusief btw    

Bewindvoering en mentorschap wordt door de kantonrechter uitgesproken, hiervoor wordt de cliënt meestal uitgenodigd om naar de zitting te komen. De rechtbank brengt hier griffiekosten voor in rekening en deze zullen vóór de zitting door de cliënt moeten worden betaald.

Meer informatie over bewindvoering.

Meer informatie over mentorschap.

Hessel bewindvoering

Hessel bewindvoering is erop gericht om het vermogen van de cliënt te beschermen. Voor vragen of meer informatie, mail gerust naar info@hesselbewindvoering.nl of ga naar contact.

Ga naar contact