Menu

Schulden

Bewindvoering is niet bedoeld om schulden te regelen maar wel om te zorgen dat alle vaste lasten betaald kunnen worden en er geen nieuwe schulden ontstaan. Wanneer iemand problematische schulden heeft en in het wettelijke schuldsaneringstraject (WSNP) terecht komt kan het zijn dat hij of zij naast de WSNP ook belang heeft bij een bewindvoerder ten behoeve van beschermingsbewind. Een aantal verschillen tussen beschermingsbewind en WSNP (schuldsanering):

Beschermingsbewind WSNP
Schuldenaar mag geen financiële beslissingen meer nemen. Schuldenaar kan zelf financiële beslissingen blijven nemen.
Bedoeld voor mensen die zelf hun financiën niet meer kunnen regelen. Ze hoeven niet per se in een WSNP- of schuldhulpverleningstraject te zitten. Bedoeld voor mensen met problematische schulden die door de rechter zijn toegelaten tot de WSNP.
Kan ‘oneindig’ doorlopen. Duurt in principe 3 jaar.
Regelt alle financiën, dus ook vaste lasten. Bij schulden kan de bewindvoerder aanspreekpunt zijn. Regelt de (betaling van) schulden die onder de werking van de WSNP vallen maar niet de betaling van de vaste lasten.

WSNP en beschermingsbewind kunnen in veel gevallen dus prima samengaan.

Hessel bewindvoering

Hessel bewindvoering is erop gericht om het vermogen van de cliënt te beschermen. Voor vragen of meer informatie, mail gerust naar info@hesselbewindvoering.nl of ga naar contact.

Ga naar contact