Menu

Einde mentorschap

Beëindiging van het mentorschap verloopt altijd via de kantonrechter.
Redenen voor beëindiging kunnen zijn:

  • Iemand kan belangen zelf weer behartigen
  • Mentorschap wordt vervangen door curatele
  • Periode die rechter heeft vastgesteld is voorbij
  • Voortzetting van maatregel is niet zinvol
  • Cliënt is overleden

Hessel bewindvoering

Hessel bewindvoering is erop gericht om het vermogen van de cliënt te beschermen. Voor vragen of meer informatie, mail gerust naar info@hesselbewindvoering.nl of ga naar contact.

Ga naar contact