Menu

Einde bewind

Beëindiging van de bewindvoering verloopt altijd via de kantonrechter. Redenen voor beëindiging kunnen zijn:

  • Cliënt kan belangen zelf weer behartigen
  • Bewindvoering wordt vervangen door curatele
  • Periode die rechter heeft vastgesteld is voorbij; Voortzetting van maatregel is niet zinvol
  • Cliënt is overleden.

Hessel bewindvoering

Hessel bewindvoering is erop gericht om het vermogen van de cliënt te beschermen. Voor vragen of meer informatie, mail gerust naar info@hesselbewindvoering.nl of ga naar contact.

Ga naar contact