Menu

Wordt het u teveel?

Wanneer uw financiële administratie een chaos is, u veel schulden heeft of de geldzorgen u boven het hoofd groeien, dan kunnen wij u hier misschien mee helpen. Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, kijkt u dan onder Bewindvoering of neem contact met ons op.

Meer over bewindvoering Ga naar contact

Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een maatregel welke kan worden genomen ten behoeve van een meerderjarige die tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn of haar financiële belangen te behartigen.

Meer over Bewindvoering

Mijn OnView

Met de cliënt login van Mijn OnView bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om transacties in te zien die wij voor hen hebben gedaan op de rekeningen die wij in beheer hebben.

Meer over Mijn OnView

Mentorschap

Mentorschap is een wettelijke maatregel welke bedoeld is voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zoals over de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen.

Meer over Mentorschap

Waarom Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een maatregel welke kan worden genomen ten behoeve van een meerderjarige die tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn of haar financiële belangen te behartigen. De werkzaamheden die tot het takenpakket van een bewindvoerder horen, hebben wij hier kort samengevat.

  • In kaart brengen van de inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen
  • Nagaan of er recht is op inkomensondersteunende maatregelen
  • Aanvragen bijzondere bijstand
  • Aanvragen huursubsidie en zorgtoeslag
  • Regelen bankzaken
  • Post doorsturen
  • Belastingaangifte box 1 van het afgelopen jaar
  • In beperkte mate naar zitting kantonrechter